MANUALS EOOD

Maskinindustriens oversættelsesbureau

+++
Engelsk
+++
Tysk
+++
Svensk
+++
Norsk
+++
Bulgarsk
+++
Albansk
+++
+++
Dansk

Bansko Royal Towers, ap. 331 · 2770 Bansko · Bulgarien · Tlf. +45 26177220 eller +359 884471856 · E-mail: mail@manualer.eu

Lad os LØSE Deres problemer
med OVERSÆTTELSE af manualer!

- og konvertér de mange timer, De evt. selv bruger på denne tidsrøvende proces, til mere produktive gøremål i Deres firma!


Vi har mere end 28 ÅRS ERFARING med versionering af betjenings- og programmeringsvejledninger til primært værktøjsmaskiner; men også tekniske patentansøgninger, (turist)brochurer, reklametekster, skøder mv. er blandt vore specialer.

Blandt vore danske og udenlandske kunder har vi ry for HURTIG levering og RIMELIGE priser! Vi bruger (så vidt muligt) hukommelsesprogrammet TRADOS og opbevarer samtlige oversættelser på CD-ROM, hvilket betyder, at senere opdateringer af manualer ofte kan produceres relativt hurtigt & billigt, da De kun betaler for ændringerne. Desuden forbliver ejendomsretten til de oversatte materialer hos leverandøren; det er altså ikke muligt for andre at købe en hos os oversat manual.

Vore produkter er på KORREKT DANSK & FORSTÅELIGE for operatøren.
Korrekt dansk sprog er desværre ved at være en sjældenhed i Danmark, hvilket er ærgerligt af flere årsager, bl.a. fordi betjeningsvejledningen er (en vigtig del af) leverandørens ansigt udadtil. Evt. 'uforståelige' eller uklare punkter i originalvejledningen tager vi op med den ansvarlige tekniker i Deres firma.

Vi arbejder primært i Word, men kan naturligvis også bearbejde dokumenter i PDF, Excel, Page-Maker, Frame-Maker, M-text, mv.

FULD FORTROLIGHED! - Ingen kan købe manualer hos os - hverken helt eller delvis - uden agenturrettigheder.

Klik på nedenstående produktgruppe-billeder for at få vist et udvalg af oversatte manualer inden for de pågældende kategorier af produkter.


Bearbejdn_centre

CNC-styringer

Kantpresser

Båndsave

Laserskærere

Bukkemaskiner


Maskinsakse

Rundsavsanlæg

CNC-drejebænke

Excenterpresser


Målecomputere

Løftevogne
<


Solfangere

Solvarmeanlæg


Som det fremgår, har vi et MEGET ALSIDIGT erfaringsgrundlag inden for stort set alle kategorier af maskiner!

Send, eller mail os en aktuel betjeningsvejledning, og få et GRATIS og UFORPLIGTENDE pristilbud, så De har et realistisk indtryk af vort prisniveau og vore leveringstider!Copyright © 2012 Manuals EOOD / manualer.eu
Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering fra dette domæne er ikke tilladt.
E-mail webmaster: Manuals EOOD
english englisch engelska german deutsch tyska swedish schwedisch svenska norwegian norwegisch norska danish dänisch danska bulgarian bulgarisch albanian albanisch shqip